Yspeert biedt hulp bij letselschade bedrijfsongeval

Hulp bij letselschade bedrijfsongeval

Onder een letselschade bedrijfsongeval worden alle ongevallen verstaan die tijdens of door het uitvoeren van werk zijn ontstaan waarbij sprake is van letselschade. Hierbij wordt al snel gedacht aan de schilder die van een steiger afvalt of de schoonmaker die uitglijdt. Een letselschade bedrijfsongeval kan ook minder voor de hand liggen, zoals bijvoorbeeld een ongeval van een werknemer op weg naar zijn werk of aan een ongeluk tijdens een personeelsuitje.

Aansprakelijkheid van de werkgever bij letselschade bedrijfsongeval

Als er sprake is van een ongeval tijdens werktijd, dan is een werkgever al snel aansprakelijk. Een werknemer wordt op dit punt beschermd. De gedachte hierachter is dat een werknemer door het uitvoeren van zijn werkzaamheden in een ongevalssituatie terecht kan komen waar hij, buiten zijn werk om, niet (snel) in terecht zou komen.

Als vaststaat dat zich een ongeval tijdens werktijd heeft voorgedaan, dan is het uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is, tenzij de werkgever aantoont dat hij/zij voldaan heeft aan zijn/haar zorgplicht.

Wie is de (aansprakelijke) werkgever?

Dit lijkt een simpele vraag maar deze vraag is in de praktijk niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan detachering, uitzendovereenkomsten of aan payrollconstructies. In deze gevallen is (vaak) sprake van meerdere werkgevers die aansprakelijk kunnen zijn. In zo’n geval is het belangrijk om de juiste werkgever(s) aan te spreken en om te voorkomen dat de werkgevers naar elkaar gaan wijzen.

Zorgplicht werkgever bij letselschade bedrijfsongeval

Op een werkgever rust een zware zorgplicht. Kort gezegd moet een werkgever er alles aan doen om ongevallen tijdens het werk te voorkomen. Dit betekent dat de werkgever de werkplekken en werkzaamheden zo veilig mogelijk moet inrichten. Denk hierbij aan het plaatsen van waarschuwingsborden, het zorgen voor juiste werkinstructies en het verstrekken van beschermingsmiddelen. Daar houdt de zorgplicht echter nog niet op. Een werkgever dient er ook op toe te zien dat alle waarschuwingen en instructies worden opgevolgd en dat de beschermingsmiddelen die hij verstrekt ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever dient dus ook goed vast te leggen wat hij heeft gedaan om ongevallen te voorkomen.

Eigen schuld?

Een ongeval kan ook deels het gevolg zijn van eigen handelen of onoplettendheid van de werknemer. In zo’n geval is de werkgever bijna altijd toch aansprakelijk voor de volledige schade. Pas als de werkgever aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer, kan de werkgever onder haar aansprakelijkheid uitkomen.

In de praktijk is gebleken dat van opzet of bewuste roekeloosheid niet snel sprake is en dat dit lastig aan te tonen is voor een werkgever. Slaagt een werkgever hier niet in? Dan dient hij de volledige schade te vergoeden ondanks mogelijke (gedeeltelijke) eigen schuld van de werknemer.

Melding letselschade bedrijfsongeval bij arbeidsinspectie

Als een ernstig letselschade bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden dan kan een werkgever verplicht zijn om dit te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. In zo’n geval doet de inspectie onderzoek naar de toedracht van het letselschade bedrijfsongeval en of het werk wel veilig (conform de geldende normen) werd verricht. Wordt een dergelijke melding niet of te laat gedaan dan kan de werkgever een boete krijgen.

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie of kunnen wij u ergens anders bij helpen? Neem dan contact op met één van onze letselschade specialisten. Zij denken graag met u mee!

Eerste gesprek gratis
phone  Bel ons direct

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.