Letselschade bij kinderen? Wij helpen u.

Letselschade bij kinderen

Letselschade bij kinderen kan onstaan door verschillende oorzaken, zoals verkeersongevallen, ongelukken op school of tijdens het sporten, of door medische fouten. Het is een gevoelig onderwerp omdat het gaat om de gezondheid en het welzijn van jonge mensen. Kinderen zijn vaak kwetsbaarder en de gevolgen van letselschade kunnen zowel op korte als op de lange termijn invloed hebben op hun ontwikkeling. 

Letselschade bij kinderen kan zeer complex zijn. Als een kind letsel oploopt, is niet altijd direct duidelijk wat de gevolgen zijn van het letsel. Bij blijvende letselschade bij kinderen zullen de gevolgen ook meegenomen moeten worden voor de toekomst en is er ook begeleiding nodig op het gebied van studie en werk. Om ervoor te zorgen dat de rechten van een jong slachtoffer voldoende gewaarborgd worden, is juridische bijstand in een vroeg stadium belangrijk. Wij kunnen u hierin bijstaan. Ook de wetgever heeft het belang van de bescherming van kinderen ingezien. Sommige wettelijke bepalingen zijn ter bescherming van kinderen opgesteld.

Letselschade bij kinderen door een verkeersongeval

Letselschade bij kinderen kan het gevolg zijn van een verkeersongeval. Als een kind slachtoffer wordt van een verkeersongeval dan kan er sprake zijn van (extra) bescherming. Kinderen tot een bepaalde leeftijd (onder de 14 jaar) kunnen in principe niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden in het verkeer. Dat betekent dat het kind vrijwel altijd zijn volledige schade vergoed krijgt. Wij helpen u graag verder als er sprake is van letselschade bij kinderen. Het is van belang dat u direct de juiste stappen zet. 

Kantonrechter

Wanneer er een schikking is bereikt over de vergoeding van letselschade aan een minderjarige, moet deze schikking in de regel worden goedgekeurd door de kantonrechter. Dit is een belangrijke beschermingsmaatregel om ervoor te zorgen dat de belangen van het kind adequaat worden behartigd en dat de schikking in het beste belang van het kind is. De kantonrechter beoordeelt de overeengekomen regeling. Het vragen van de hiervoor genoemde toestemming gebeurt door het indienen van een verzoekschrift. Uiteraard verzorgen wij dat geheel voor u. Nadat de kantonrechter een beschikking heeft afgegeven en de regeling heeft goedgekeurd, kan de zaak worden afgewikkeld. 

BEM-rekening

Onderdeel van de toestemming van de kantonrechter is dat een eventuele schadevergoeding ten gevolge van letselschade bij kinderen, wordt gestort op een zogenaamde BEM-rekening (Beschikking Erfenis en andere gelden Minderjarigen). Dit is een geclausuleerde bankrekening op naam van het kind. Het geld dat op deze bankrekening wordt gestort komt pas beschikbaar op het moment dat het kind meerderjarig is. Ook dit is een extra bescherming voor het minderjarig kind. Hiermee wordt voorkomen dat het geld voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Verjaring letselschade bij kinderen

De reguliere verjaringstermijn (de termijn waarbinnen een wederpartij aansprakelijk dient te worden gesteld), bedraagt 5 jaar. Bij een minderjarige begint die termijn pas te lopen op de dag dat het kind 18 jaar is geworden. Mocht pas (vlak) na de 18-jarige leeftijd bekend worden dat er toch sprake is van nog niet berekende schade, bijvoorbeeld omdat een studie afgebroken moet worden, dan kan (vaak) nog aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding. Wij kunnen u hierin bijstaan. Neem contact op met één van onze letselschade specialisten.

chat Eerste gesprek gratis
phone Bel ons direct

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.