Wmo regres door een gemeente is specialistenwerk.

Wmo regres door een gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op grond van de Wmo worden voorzieningen verstrekt aan inwoners die een dergelijke voorziening nodig hebben om zelfredzaam te zijn.  Als sprake is van recht op een voorziening uit de Wmo en dat recht is ontstaan als gevolg van een ongeval, dan kan een gemeente via het regresrecht de kosten van een voorziening verhalen op een degene die voor het ongeval aansprakelijk is. Het gaat hierbij om de kosten van een maatwerkvoorziening of het daaraan gekoppelde persoonsgebonden budget. Wij hebben veel ervaring bij wmo regres door een gemeente.

Wmo regres door een gemeente 

Tot 1 januari 2019 werd het regresrecht geregeld via een convenant, gesloten tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars. Bij letsel ontstaan vanaf 1 januari 2019, geldt dat gemeenten deze kosten zelf dienen te verhalen. In de praktijk levert dit soms problemen op. Onze specialisten weten wat te doen bij wmo regres door een gemeente? Verzekeraars zijn bijvoorbeeld niet altijd bereid om de kosten (volledig) te vergoeden. Als een gemeente dan de kosten wel wenst te verhalen, ontstaan civielrechtelijke juridische discussies. Vaak spelen er vragen ten aanzien van juridische begrippen zoals: 'civiel plafond', 'verjaring', 'eigen schuld' en 'de billijkheidscorrectie'. Wij staan gemeenten graag bij in dergelijke discussies.

Hulp bij wmo regres door een gemeente

Het inschakelen van een specialist bij wmo regres door een gemeente is om meerdere redenen verstandig. Wmo regres is een complex juridisch terrein. Allereerst wordt gekeken naar de omstandigheden van het ongeval en wie er mogelijk aansprakelijk is te stellen voor het ongeval, waardoor Wmo-voorzieningen noodzakelijk zijn. Daarnaast moet er sprake zijn van een causaal verband tussen het incident en de noodzaak voor de wmo-voorzieningen. Vaak ontstaan daar de meeste discussies. Welke voorzieningen zijn specifiek toe te schrijven aan het incident of welke voorzieningen hangen specifiek samen met de omstandigheden van de aanvrager. De gemeente moet tevens tijdig de juiste stappen zetten bij het uitoefenen van het regresrecht. Wij helpen u graag.

Bij Yspeert staan wij vele overheden bij en werken wij daarvoor binnen een "brancheteam overheid". Binnen dat team bestaat er veel branche kennis en weten wij als geen ander dat een overheid een bijzondere positie inneemt. Bij onze adviezen dient er altijd aandacht te zijn voor de boevoegdheden, taken en de politieke doelstellingen.  

Heeft u vragen of kunnen wij u ergens anders bij helpen? Neem dan contact op met één van onze letselschade specialisten. Zij denken graag met u mee!

 

chat Eerste gesprek gratis
phone Bel ons direct

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.