Letselschade team | Yspeert letselschade, Groningen, Emmen & Drachten

Letselschade team

Ons letselschadeteam bestaat uit advocaten en juristen. Wij werken nauw samen en hanteren bij belangrijke beslissingen in dossiers een vier ogen beleid. Hierdoor zijn er vrijwel altijd meerdere mensen van uw dossier op de hoogte. U krijgt een vast aanspreekpunt maar bij afwezigheid bent u ook verzekerd van adequate bijstand.

mr. S.R. (Sjoerd) de Jong
Advocaat


‘Na een ongeval is persoonlijke aandacht essentieel’

Wanneer iemand letsel oploopt door een ongeval, kan dat een enorme impact hebben. Hoe het ongeval en de gevolgen worden ervaren is heel persoonlijk. Dat geldt ook voor de behoeftes die daaruit volgen. Juridisch succes met een zo hoog mogelijke schadevergoeding is geen garantie voor een tevreden klant. Door ook aandacht te hebben voor de persoon en de juiste vragen te stellen, wil ik de klant zo goed mogelijk juridisch bijstaan en ontzorgen.

Bij juridische discussies met de wederpartij, houd ik van duidelijkheid. Juridisch touwtrekken is verspilde moeite als niet exact duidelijk is op welk punt je van mening verschilt. Vaak worden discussies op papier gevoerd, die met het simpelweg oppakken van de telefoon kunnen worden voorkomen. Door dit directe contact kan ik snel de aandacht vestigen op de kern van het geschil. Dit zorgt voor een snelle afwikkeling van een zaak.

Sjoerd studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie Privaatrecht. Na zijn studie heeft Sjoerd drie jaar bij een verzekeraar gewerkt waar hij zich bezighield met verzekeringsrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het voeren van gerechtelijke procedures.

mr. D. (Dennis) Ruitenbeek
Jurist


‘Ontzorgen, zodat focus op herstel kan liggen’

Als slachtoffer met letselschade kan er veel op je afkomen. De gevolgen beperken zich veelal niet tot alleen medische gevolgen, maar zien vaak op meer aspecten van het dagelijks leven. Om het dagelijks leven zo snel en zo goed mogelijk weer terug op de rit te krijgen, is het belangrijk dat een slachtoffer zich zoveel mogelijk kan focussen op zijn of haar herstel.  In het wegnemen van zorgen ten aanzien van het juridische traject, zit wat mij betreft de belangrijkste taak als belangenbehartiger.

Als belangenbehartiger probeer ik dan ook zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen van het slachtoffer en ervoor te zorgen dat het slachtoffer krijgt waar hij/zij recht op heeft. Hierbij zijn persoonlijke aandacht, duidelijke communicatie, een gezonde dosis creativiteit en doortastendheid essentiële elementen. Deze elementen zet ik dan ook in om het slachtoffer te ontzorgen en een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Dennis studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft sindsdien gewerkt aan de verzekeringskant en bij twee grote advocatenkantoren in Noord-Nederland. Hierdoor heeft Dennis ruime ervaring in het behandelen van letselschadezaken aan zowel de verzekeringskant als de slachtofferkant. Deze kennis en ervaring gebruikt hij om u zo goed mogelijk bij te staan.

L. (Loesine) Kret
Jurist


‘Goed luisteren naar de cliënt om het beste resultaat te kunnen behalen’

Ik ben gewend juridische vraagstukken pragmatisch en creatief op te lossen. Het belang van cliënten staat voor mij altijd centraal. Je moet daarvoor goed naar cliënten luisteren, maar ook goed kunnen communiceren. Als dochter van immigranten, ken ik als geen ander het belang van goede communicatie. Zeggen wat je bedoelt in een duidelijke, heldere taal, is belangrijk. Ook om cliënten met juridische vraagstukken zoveel mogelijk het gevoel van betrokkenheid te geven. Ik ben dan ook iemand die cliënten zoveel mogelijk duidelijkheid probeert te verschaffen en ervoor zorgt dat geen vragen onbeantwoord blijven. Helder en betrokken, daar sta ik voor.

Loesine heeft haar bachelor aan de Hanzehogeschool Groningen behaald en is momenteel bezig met het afronden van haar Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting privaatrecht. Loesine werkte eerder bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar en een letselschadekantoor en heeft daarmee een brede ervaring in de letselschadepraktijk.