Wat we doen - Yspeert letselschade

Wat we doen

Het eerste contact

Een eerste intakegesprek is vrijblijvend en gratis. Het gesprek kan op één van onze kantoren of bij u thuis plaatsvinden. Wanneer sprake is van een aansprakelijke wederpartij, kunnen de kosten van rechtsbijstand meestal volledig worden verhaald, zodat het kostenrisico voor het slachtoffer beperkt blijft. Over de kosten maken wij altijd heldere afspraken. In veel zaken is onze rechtsbijstand dan ook gratis voor u. Daarnaast kunnen wij ook werken op basis van een toevoeging of via uw rechtsbijstandsverzekeraar, als bijvoorbeeld de aansprakelijkheid nog niet vaststaat.

Het vervolg

Na een ongeval komt er veel op u af. Niet alleen in financiële zin, maar ook in praktische zin. Wij houden ons dan ook niet alleen bezig met de aansprakelijkstelling en het vaststellen van de schade, maar hebben ook oog voor praktische zaken zoals bijvoorbeeld hulp in de huishouding of het inschakelen van een arbeidsdeskundige. Ook het medisch traject wordt door ons bewaakt en wij werken met vaste medisch adviseurs, die uitsluitend voor slachtoffers werken.

Onze zorg

Alle contacten met de verzekeraar verlopen via ons, wij houden de vinger aan de pols en zijn goed bereikbaar voor u per telefoon en per mail. Kortom, wij ontzorgen u tijdens de looptijd van uw zaak zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.