Letselschade bij minderjarigen? Kijk op onze website.

Letselschade bij minderjarigen

Letselschade bij kinderen kan zeer complex zijn. Belangrijke reden hiervoor is dat een kind vaak nog groeit en in ontwikkeling is. Als een kind letsel oploopt, is niet altijd direct duidelijk wat de gevolgen zijn van het letsel. Bij blijvende letselschade bij kinderen zullen de gevolgen voor de toekomst ook meegenomen moeten worden en is er ook begeleiding nodig op het gebied van studie en werk. Om ervoor te zorgen dat de rechten van een jong slachtoffer voldoende gewaarborgd worden, is juridische bijstand in een vroeg stadium belangrijk. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ook de wetgever heeft het belang van de bescherming van kinderen ingezien. Sommige wettelijke bepalingen zijn ter bescherming van kinderen opgesteld.

Bescherming bij verkeersongevallen (jonger dan 14 jaar)

Als een kind slachtoffer wordt van een verkeersongeval dan kan er sprake zijn van (extra) bescherming. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind (jonger dan 14 jaar) als voetganger betrokken raakt bij een verkeersongeval met een auto. In dat geval krijgt een kind vrijwel altijd zijn volledige schade vergoed.

Kantonrechter

Om een letselschadezaak van een minderjarig kind af te kunnen ronden, moet (vaak) eerst toestemming worden gevraagd aan de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt de overeengekomen regeling. Het vragen van de hiervoor genoemde toestemming gebeurt door het indienen van een verzoekschrift. Nadat de kantonrechter een beschikking heeft afgegeven kan de zaak worden afgewikkeld. 

BEM-rekening

Onderdeel van de toestemming van de kantonrechter is dat een eventuele schadevergoeding, als deze hoger is dan € 700,00, wordt betaald op een zogenaamde BEM-rekening (Beschikking Erfenis en andere gelden Minderjarigen). Dit is een geclausuleerde bankrekening op naam van het kind. Het geld dat op deze bankrekening wordt gestort komt pas beschikbaar op het moment dat het kind meerderjarig is. Ook dit is een extra bescherming voor het minderjarig kind. Hiermee wordt voorkomen dat het geld voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Verjaring letselschade bij minderjarigen

De reguliere verjaringstermijn (de termijn waarbinnen een wederpartij aansprakelijk dient te worden gesteld), bedraagt 5 jaar. Bij een minderjarige begint die termijn pas te lopen op de dag dat het kind 18 jaar is geworden. Mocht pas (vlak) na de 18-jarige leeftijd bekend worden dat er toch sprake is van nog niet berekende schade, bijvoorbeeld omdat een studie afgebroken moet worden, dan kan (vaak) nog aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding.

chat Eerste gesprek gratis
phone Bel ons direct

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.