Onze Wmo en Loonregres specialist helpt u graag verder.

Wmo en Loonregres

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op grond van de Wmo worden voorzieningen verstrekt aan inwoners die een dergelijk voorziening nodig hebben om zelfredzaam te zijn.  Als sprake is van recht op een voorziening uit de Wmo en dat recht is ontstaan als gevolg van een ongeval, dan kan een gemeente via het regresrecht de kosten van een voorziening verhalen op een degene die voor het ongeval aansprakelijk is. Het gaat hierbij om de kosten van een maatwerkvoorziening of het daaraan gekoppelde persoonsgebonden budget.

Tot 1 januari 2019 werd het regresrecht geregeld via een convenant, gesloten tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars. Bij letsel ontstaan vanaf 1 januari 2019, geldt dat gemeenten deze kosten zelf dienen te verhalen. In de praktijk levert dit soms problemen op. Verzekeraars zijn bijvoorbeeld niet altijd bereid om de kosten (volledig) te vergoeden. Als een gemeente dan de kosten wel wenst te verhalen, ontstaan civielrechtelijke juridische discussies. Vaak spelen er vragen ten aanzien van juridische begrippen zoals: 'civiel plafond', 'verjaring', 'eigen schuld' en 'de billijkheidscorrectie'. Wij staan gemeenten graag bij in dergelijke discussies.

Loonregres

Een regresrecht kan ook ontstaan voor een werkgever. Een werkgever dient bij arbeidsongeschiktheid het loon (gedeeltelijk) door te betalen tot maximaal 104 weken. Dit levert een flinke kostenpost op voor werkgevers die niet verzekerd zijn of werkgevers met een (hoog) eigen risico. Als het ongeval en de daardoor ontstane letselschade de oorzaak is voor de arbeidsongeschiktheid, dan biedt artikel 6:107a BW de mogelijkheid om deze kosten rechtstreeks te verhalen op de aansprakelijke partij. U kunt bijvoorbeeld denken aan het nettoloon en de kosten die u maakt voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Wij staan werkgevers graag bij om waar mogelijk deze kosten te verhalen. Indien de aansprakelijkheid is erkend, kunnen ook de redelijke kosten voor rechtsbijstand (de kosten voor een advocaat) voor vergoeding in aanmerking komen.

chat Eerste gesprek gratis
phone Bel ons direct

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.