Letselschade door een voorrangsfout? Lees meer in deze blog.

Letselschade door een voorrangsfout

Letselschade door een voorrangsfout
  • event 01-08-2023
  • schedule 00:00
  • timer 2 minuten

‘Voorrang hebben is iets anders dan voorrang krijgen’.
We maken het allemaal vaak genoeg mee in het verkeer: we hebben voorrang maar moeten soms toch vol op de rem omdat iemand (on)bewust en onterecht voorrang neemt.

Vaak wordt letselschade door een voorrangsfout voorkomen omdat veel bestuurders rekening houden met mogelijke fouten van anderen. Als iemand bijvoorbeeld met een hoge snelheid op een rotonde afkomt waar jij je al op bevindt dan gaat de voet vaak al richting de rem. Al dan niet in combinatie met een flinke scheldkanonnade, een specifiek handgebaar en/of demonstratie van het claxongeluid.

Binnen de letselschadepraktijk zien wij helaas ook gevallen waarin het niet goed afloopt. In die gevallen betekende voorrang hebben niet voorrang krijgen en kwam anticiperen en reageren op een mogelijke fout van een ander te laat. Waardoor letselschade door een voorrangsfout ontstaat.

Er zijn verschillende situaties denkbaar, waardoor letselschade door een voorrangsfout ontstaat. In veel gevallen is onoplettendheid de boosdoener maar ook onduidelijke situaties, jeugdige onbezonnenheid of onverwachte snelhedenkunnen letselschade door een voorrangsfout tot gevolg hebben.

In deze bijdrage zal ik ingaan op de voorrangsregels en de definitie van voorrang.

Regels voorrang

Om letselschade door een voorrangsfout te voorkomen zijn duidelijke regels gewenst. We kennen allemaal wel de plaatjes van een kruispunt met verschillende verkeersdeelnemers daarop afgebeeld, met de vraag eronder: wie mag eerst? Deze vraag beantwoorden we vaak op basis van wat ons geleerd is en wat ons bekend is. Deze regels zijn vastgelegd in de wet, en wel in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (kortweg ook wel aangeduid als ‘RVV’).

In het RVV zijn regels opgenomen om voorrang zo duidelijk mogelijk te regelen en letselschade door een voorrangsfout te voorkomen. Zo is in artikel 15 lid 1 de hoofdregel opgenomen dat op een gelijkwaardig kruispunt bestuurders van rechts voorrang hebben en in artikel 80 is opgenomen dat haaientanden betekenen dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg.

Dit roept echter wel de vraag op: wat wordt nu onder ‘voorrang’ verstaan, ook dit is geregeld in het RVV.

Definitie voorrang

In artikel 1 van het RVV zijn de definities opgenomen van verschillende begrippen die in het RVV worden gebruikt. Hier komen we ook weer de haaientanden tegen, die worden omschreven als ‘voorrangsdriehoeken op het wegdek’.

Daarnaast bevat artikel 1 van het RVV ook een definitie van voorrang verlenen, namelijk:

‘Het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen’
Van belang is dat het dus niet gaat om het laten van ruimte. Hinderen op zichzelf is al voldoende om te spreken van een voorrangsfout. Het voorbeeld in de inleiding waarin iemand met een te hoge snelheid een rotonde nadert waardoor jij moet remmen, levert dus al een voorrangsfout van de andere bestuurder op. Doordat jij moest remmen, ben je gehinderd en heb je dus niet ongehinderd je weg kunnen vervolgen. Ook dit hinderen levert in de praktijk regelmatig letselschade door een voorrangsfout op.

Letsel

Bent u gehinderd in het verkeer en heeft u letselschade door een voorrangsfout opgelopen? Dan kunnen wij u mogelijk bijstaan. Onze bijstand is bovendien bijna altijd kosteloos! Kijk op onze letsel door een verkeersongeval pagina en neem gerust contact op met Dennis Ruitenbeek voor een vrijblijvend gesprek over uw letselschade door een voorrangsfout.

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.