Heeft u schadevergoeding door mishandeling? Neem contact op.

Schadevergoeding door mishandeling

Schadevergoeding door mishandeling
  • event 22-05-2023
  • schedule 08:00
  • timer 2 minuten

Schadevergoeding door mishandeling

Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in 2021 156.000 mensen in Nederland slachtoffer zijn geworden van mishandeling. Heeft u (letsel)schade door mishandeling of een ander misdrijf en wordt de verdachte vervolgd? Dan kunt u zich voegen in het strafproces. Dit betekent dat u een verzoek tot schadevergoeding kunt indienen. Uw verzoek om schadevergoeding wordt dan tijdens de strafzaak behandeld en u krijgt de gelegenheid om deze ter zitting toe te lichten. Als de rechter in de strafzaak tot het oordeel komt dat de verdachte schuldig is dan kan de rechter direct in zijn vonnis meenemen dat de verdachte een vergoeding aan u moet betalen.

Welke schade?

U kunt zowel materiële schade (bijvoorbeeld gemist loon of een kapotte broek) als immateriële schade (smartengeld) vorderen. De schade mag niet op andere wijze al vergoed zijn, bijvoorbeeld door de verzekering.

Beoordeling van uw vordering tot schadevergoeding

Het verzoek tot schadevergoeding dient goed onderbouwd te zijn, omdat het strafproces niet onevenredig belast mag worden. Als een vordering te ingewikkeld is of als de rechter hier niet direct over kan oordelen dan kan de rechter besluiten om uw vordering niet-ontvankelijk te verklaren. Bij een niet-ontvankelijk verklaring heeft u nog wel de mogelijkheid om uw vordering voor te leggen aan de civiele rechter. Als een vordering wel goed onderbouwd is maar de rechter acht deze niet of onvoldoende aangetoond dan kan de rechter uw vordering afwijzen. In dat geval kunt u niet opnieuw bij de civiele rechter uw vordering verhalen. Het is dan ook verstandig om deskundige bijstand van een slachtofferadvocaat in te roepen.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Mocht uw situatie zich niet lenen voor een procedure bij de straf- of civiele rechter, dan kunt u zich in sommige gevallen wenden tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Slachtoffers van geweldsmisdrijven die ernstig lichamelijk letsel en/of psychische problemen hebben opgelopen, nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf of dood door schulddelict en naasten van slachtoffers die door een geweldsmisdrijf ernstig en blijvend lichamelijk letsel of psychische problemen hebben opgelopen, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op dit fonds. De schadevergoeding die het fonds uitkeert zijn vastgestelde bedragen verdeeld over 6 categorieën, variërend van € 1.000,00 (categorie 1) t/m € 35.000,00 (categorie 6).

Gratis rechtsbijstand

In sommige gevallen is rechtsbijstand bij het vorderen van een schadevergoeding gratis. De kosten worden dan vergoed door de overheid via de Raad voor Rechtsbijstand. Ook kan het onder de dekking vallen van uw rechtsbijstandsverzekering.

Wilt u meer informatie over (letsel)schade na een strafbaar feit, voegen in het strafproces en het vorderen van een schadevergoeding? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.