Advocaat voor slachtoffer van een strafbaar feit

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit?

In de afgelopen jaren is er in het (straf)recht meer aandacht gekomen voor het slachtoffer van een strafbaar feit. Als slachtoffer van een strafbaar feit heb je bepaalde rechten en diverse mogelijkheden om je schade te vorderen. Om ervoor te zorgen dat een slachtoffer deze rechten kan uitoefenen en het slachtoffer krijgt waar hij recht op heeft, is gespecialiseerde bijstand vaak gewenst. Hierbij kunnen wij u helpen.

Schadevergoeding als slachtoffer van een strafbaar feit

Een strafbaar feit kan leiden tot schade bij een slachtoffer of nabestaande. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuiskosten, maar ook aan gemiste inkomsten of uitvaartkosten. Daarnaast leidt een strafbaar feit veelal tot emotionele (immateriële) schade. Ook hiervoor kan een slachtoffer van een strafbaar feit of nabestaande een vergoeding krijgen. Als er tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan, heeft het slachtoffer van een strafbaar feit het recht om zijn schadevergoeding ‘mee te laten nemen’ in het strafproces. Dit houdt in dat de strafrechter tegelijk met zijn beoordeling of er een strafbaar feit is gepleegd, een uitspraak doet over een mogelijke schadevergoeding. Voorwaarde is wel dat de vordering niet te complex mag zijn. 

Het mee laten nemen van een schadevergoeding in het strafproces staat niet in de weg aan de mogelijkheid om de dader civielrechtelijk aan te spreken. Deze twee routes lopen dan naast elkaar. Het kiezen van de juiste route(s) kan veel uitmaken voor de uitkomst van uw zaak. Door onze ruime ervaring in letselschadezaken kunnen wij u hierin bijstaan en van advies voorzien.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Naast bovengenoemde mogelijkheden voor het vorderen van schade, kunt u als slachtoffer of nabestaande recht hebben op een financiële tegemoetkoming via het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Spreekrecht van het slachtoffer van een strafbaar feit

Als het tot een strafzaak komt, dan heeft u als slachtoffer of nabestaande het recht om het woord te voeren tijdens de zitting. Dit spreekrecht is in principe onbeperkt. Dit houdt in dat u zich mag uitlaten over wat u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld over de impact op uw leven maar ook over wat u een passende straf vindt. Wij kunnen u helpen met de uitvoering van uw spreekrecht. Bijvoorbeeld met het opstellen van uw verklaring of namens u het woord te voeren tijdens de zitting. Als een verdachte niet wordt vervolgd (sepot), dan heeft een slachtoffer of nabestaande het recht om bij het gerechtshof een klacht in te dienen (een zogenaamde art 12 Sv-procedure). Deze mogelijkheid bestaat ook als het OM heeft besloten de zaak niet aan een rechter voor te leggen maar zelf een strafbeschikking op te leggen.

Bijstand voor slachtoffers van een strafbaar feit is veelal gratis

Als slachtoffer of nabestaande van een ernstig geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf heeft u veelal recht op kosteloze bijstand via een zogenaamde toevoeging. Dit geldt ook bij een artikel 12 Sv-procedure.  Karin Kamps staat als slachtofferadvocaat in het specialisatieregister van de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven en kan voor u een toevoeging aanvragen. 

chat Eerste gesprek gratis
phone Bel ons direct

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.