advocaat voor letsel door verkeersongeval

Letsel door verkeersongeval

Het aantal verkeersslachtoffers blijft stijgen. In de eerste negen maanden van 2022 nam het aantal ongevallen met letsel door verkeersongeval of overlijden tot gevolg, met bijna 25% toe ten opzichte van een jaar eerder. Het is dan ook niet vreemd dat verkeersongevallen het meest voorkomen in de letselschadepraktijk.

Aansprakelijkheid bij letsel door verkeersongeval 

Er zijn diverse soorten verkeersongevallen, waarbij het voor de aansprakelijkheid relevant is of er sprake is van een ongemotoriseerde of gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Ook de leeftijd van de verkeersdeelnemer kan van invloed zijn op de aansprakelijkheid. Het hangt daarmee van de concrete omstandigheden van het geval af wie aansprakelijk is en of er sprake is van een recht op volledige of gedeeltelijke schadevergoeding.

Om een voorbeeld te geven: een 20-jarige fietser steekt zonder uitkijken de weg over en wordt aangereden door een automobilist. In beginsel is de automobilist als gemotoriseerde verkeersdeelnemer op grond van artikel 185 van de Wegenverkeerswet volledig aansprakelijk. Deze fieter is echter niet volledig 'zonder schuld'. Een volledige schadevergoeding zou daarmee niet aan de orde moeten zijn. Het juridische begrip 'eigen schuld' speelt in deze situatie een belangrijke rol. Eigen schuld kan onder omstandigheden ook weer door een "billijkheidscorrectie" gecorrigeerd worden. Bijvoorbeeld als de automobilist in deze situatie veel te hard gereden heeft. Kortom, het is verstandig om juridische bijstand te hebben bij het vergoed krijgen van schade door een verkeersongeval.

Whiplash

Een veelvoorkomende situatie bij een verkeersongeval is dat een benadeelde een whiplash oploopt.  Een whiplash ontstaat door het hard en plotseling bewegen van het hoofd door bijvoorbeeld een ketting- of kopstaartbotsing. Whiplashklachten zijn niet zichtbaar. Om die reden wordt er ook wel van niet objectiveerbaar letsel gesproken. In de praktijk ontstaat er dan ook veel discussie over dit type letsel. In de discussie wordt vaak vergeten dat het juridisch causaal verband voorop staat en niet het medisch causaal verband. Wij leggen u graag uit hoe dat precies zit. Rechtsbijstand in dit type zaken is aan te bevelen.

Bewijsmateriaal verzamelen bij letsel door verkeersongeval 

Bij een verkeersongeval is het niet meer vanzelfsprekend dat de politie ter plaatse komt. Als de politie ter plaatse komt, wordt met regelmaat slechts een korte omschrijving van het ongeval gemaakt. Voor het verhaal van de schade kan het van belang zijn om gegevens van getuigen te verzamelen zodat op een later moment eventuele verklaringen kunnen worden opgevraagd bij deze getuigen. Daarnaast is het belangrijk om (als dat mogelijk is) foto’s te maken van de toedracht en het schadeformulier door beide partijen te laten invullen. 

Type schadevergoeding

U kunt, als gevolg van een verkeersongeval, zowel materiële als immateriële schadevergoeding (smartengeld) vorderen. Tip: houd uw schade vanaf het begin bij in een Excel-bestand. Uw advocaat kan dit later dan eenvoudig verwerken in de schadestaat.

chat Eerste gesprek gratis
phone Bel ons direct

Een eerste gesprek met onze letselschade juristen is altijd gratis en vrijblijvend. 

Neem contact met ons op of vraag direct een gratis intakegesprek aan. U krijgt binnen één werkdag een reactie.